Ιατρικός Τουρισμός

Βελτίωση Προσωπικών Δεξιοτήτων

Βελτίωση Προσωπικών Δεξιοτήτων

Το σεμινάριο για την Ανάπτυξη Ικανοτήτων Αυτό-βελτίωσης έχει σχεδιαστεί για να παράσχει άμεσα εφαρμόσιμη γνώση για όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως απασχόλησης, φύλου ή ηλικίας. Στοχεύει στην αυτοβελτίωση σε οποιονδήποτε τομέα και αν δραστηριοποιείται ο κάθε άνθρωπος.

Η εκπαίδευση για την Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων – Προσωπικής Βελτίωσης απευθύνεται σε σπουδαστές, φοιτητές ή επαγγελματίες, από κάθε τομέα όσο και σε εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων (δημόσιων και ιδιωτικών) όλων των βαθμίδων με σκοπό την παροχή των πρακτικών γνώσεων για να μπορέσει ο καθένας με πρακτικές συμβουλές και την κατάλληλη εκπαίδευση να επιτύχει την προσωπική αλλά και επαγγελματική του βελτίωση, ανεξάρτητα του αντικειμένου με το οποίο ασχολείται.

 

Οι Θεματικές Ενότητες του σεμιναρίου είναι:

  • Διαχείριση χρόνου
  • Διαχείριση άγχους
  • Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Ικανοτήτων
  • Ανάπτυξη Ικανοτήτων Αυτοπεποίθησης
  • Ανάπτυξη και Εφαρμογή της Προσωπικής Ποιότητας στην ζωή μας
  • Σχεδιασμός και Προγραμματισμός για επίτευξη Προσωπικών Στόχων
  • Παρουσίαση σε μικρά και μεγάλα ακροατήρια
  • Διαπραγματευτικές Ικανότητες

 

Οι Επιχειρήσεις μπορούν ΔΩΡΕΑΝ να καταρτίσουν το Προσωπικό τους μέσω της χρήσης του λογαριασμού ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ, με τη διεκπεραίωση της υποβολής του προγράμματος εξ ολοκλήρου από τη ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ.

close

eclass.nea-gnosi.gr

ΕΣΥΔ