Ιατρικός Τουρισμός

Επικοινωνιακές Ικανότητες

Επικοινωνιακές Ικανότητες

Το σεμινάριο για την Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Ικανοτήτων παρέχει άμεσα εφαρμόσιμη γνώση για τα άτομα που στοχεύουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων επικοινωνίας σε όποιο τομέα και αν δραστηριοποιείται ο καθένας.

Η εκπαίδευση για την Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Ικανοτήτων συγκεντρώνει γνώσεις οι οποίες ανήκουν σε διαφορετικές επιστήμες, αλλά ταυτόχρονα είναι απαραίτητες σε όλους μας. Το σεμινάριο είναι χρήσιμο τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε μη εργαζόμενους.

 

Οι Θεματικές Ενότητες για την Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Ικανοτήτων είναι οι εξής:

  • Διαδικασία της ανθρώπινης επικοινωνίας
  • Τρόποι Επικοινωνίας, Αποτελεσματική Επικοινωνία
  • Εφαρμογή της Επικοινωνίας στην Προσωπική και Επαγγελματική ζωή
  • Βελτίωση Προφορικής Επικοινωνίας
  • Αποτελεσματική Γραπτή Επικοινωνία
  • Επικοινωνία στις επαγγελματικές συναντήσεις
  • Η πρώτη εντύπωση στην ανθρώπινη επικοινωνία
  • Θεμιτά αποτελέσματα στην επικοινωνία

 

Οι Επιχειρήσεις μπορούν ΔΩΡΕΑΝ να καταρτίσουν το Προσωπικό τους μέσω της χρήσης του λογαριασμού ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ, με τη διεκπεραίωση της υποβολής του προγράμματος εξ ολοκλήρου από τη ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ.

close

eclass.nea-gnosi.gr

ΕΣΥΔ