Ιατρικός Τουρισμός

ΟΑΕΔ / ΛΑΕΚ 0,45

ΟΑΕΔ / ΛΑΕΚ 0,45

 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,45% 

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους, ασφαλισμένους στο ΙΚΑ και εκπληρώνουν κανονικά τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον ασφαλιστικό οργανισμό, ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!

Γιατί Δωρεάν;

Ήδη το 0,45% των εργοδοτικών εισφορών που έχουν καταβάλει οι επιχειρήσεις έχουν παρακρατηθεί για αυτό τον σκοπό.  Εάν η επιχείρηση δεν το αξιοποιήσει υπέρ των εργαζομένων της, απλά χάνεται.

 

Γιατί Εκπαίδευση;

Κάθε επιχείρηση απασχολεί εργαζόμενους σε διάφορες ειδικότητες και θέσεις εργασίας.  Η συνεχής εξέλιξη των κλάδων που δραστηριοποιούνται αλλά και της τεχνολογίας επιβάλλει τη συνεχή κατάρτιση των εργαζόμενων.  Κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, συνεπάγεται ανταγωνιστική επιχείρηση.

 

Η θεματολογία είναι ευρεία και περιλαμβάνει από θέματα γραμματειακής υποστήριξης, διοίκησης, πληροφορικής, πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών έως εξειδικευμένα tailormade προγράμματα που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

 

Για δηλώσεις συμμετοχής στα τμήματα της ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ, πιέστε εδώ!

 

 

 

 

                                        

close

eclass.nea-gnosi.gr

ΕΣΥΔ