Ιατρικός Τουρισμός

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και η Αντιστάθμιση Κινδύνων

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και η Αντιστάθμιση Κινδύνων

Περιγραφή: Το σεμινάριο καλύπτει βασικές αρχές λειτουργίας των παράγωγων προϊόντων και παρουσιάζει τα κύρια χαρακτηριστικά τους.

 

Συνοπτική Παρουσίαση

 • Βασικές αρχές παράγωγων προϊόντων
 •  Προθεσμιακά Χρηματιστηριακά παράγωγα
 •  Ανάλυση και δημιουργία καμπύλης απόδοσης
 • Επιτοκιακά Παράγωγα
 • Συναλλαγματικά Παράγωγα
 •  Αντιστάθμιση επιτοκιακού και συναλλαγματικού κινδύνου
 • Έννοια των παράγωγων δικαιωμάτων
 • Ανάλυση προϊόντων επιτοκιακών δικαιωμάτων

 

Απευθύνεται

 • Εταιρίες, Εταιρίες χρηματοδότησης και διαχειριστές επενδύσεων
 • Ορκωτούς λογιστές, ελεγκτές και προσωπικό πληροφορικής
 • Συμβούλους

 

Οι επιχειρήσεις μπορούν ΔΩΡΕΑΝ να καταρτίσουν το προσωπικό τους μέσω της χρήσης του λογαριασμού ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ, με τη διεκπεραίωση της υποβολής του προγράμματος εξ ολοκλήρου από τη ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ.

Διάρκεια Σεμιναρίου: 6 ώρες

close

eclass.nea-gnosi.gr

ΕΣΥΔ