Ιατρικός Τουρισμός

Ειδικές Ηγετικές Δεξιότητες στη Διαχείριση Ομάδων

Ειδικές Ηγετικές Δεξιότητες στη Διαχείριση Ομάδων

Σύντομη περιγραφή – Στόχος:

Το σεμινάριο πραγματεύεται τα κρίσιμα στοιχεία ορθής ηγεσίας και των δεξιοτήτων που απαιτούνται να αναδειχθούν από τους επικεφαλής ομάδων/τμημάτων .

Παρουσιάζονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις ηγεσίας και οι μέθοδοι που ακολουθούνται σε κάθε τρόπο ηγεσίας λαμβάνοντας κάθε έργο ή ομάδα ως μοναδική με τις δικές της ιδιαιτερότητες .  Βασικός κοινός παρονομαστής  είναι η ηγεσία ομάδων εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τα όρια ιεραρχίας και εξουσίας που εξασφαλίζει η εκάστοτε οργανωτική διάρθρωση μιας επιχείρησης .

Η πρακτική εφαρμογή των ενοτήτων και οι προσομοιώσεις διενεργούνται κάθε φορά σύμφωνα με τις ανάγκες και τα θέματα που αφορούν την εκάστοτε ομάδα συμμετεχόντων.

Στόχος για τον κάθε συμμετέχοντα είναι

  • Η αποσαφήνιση των βασικών διαφορετικών μεθόδων ηγεσίας.
  • Η εύρεση της εξατομικευμένης μεθόδου που ταιριάζει στο δικό σας τρόπο ηγεσίας και η ενίσχυση των συγκεκριμένων δεξιοτήτων
  • Η «πλαστικότητα» προσαρμογής του προσωπικού σας τρόπου ηγεσίας, στους στόχους και στις ομάδες εργασίας ενός έργου.
  • Ο εντοπισμός των βασικών εργαλείων που είναι οικεία σε εσάς για αποτελεσματικές       διαπραγματεύσεις.
  • Να εξασκηθείτε σε μεθόδους χειρισμού διαφορών ή ακόμα και συγκρούσεων στα πλαίσια λειτουργίας της ομάδας.

Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που προΐστανται ομάδων, προσώπων.

 

Θεματολογία

Εισαγωγή στην ηγεσία

-Χαρακτηριστικά, styles, τρόποι ηγεσίας ανά είδος ομάδας (business) στα πλαίσια των κανόνων της ανώτατης διοίκησης. (παραδείγματα)

-Τα βασικά στοιχεία της επικοινωνίας και πώς να διεξαγάγει αποτελεσματικές συναντήσεις.

-Τι παρακινεί διαφορετικούς ανθρώπους, πως διακρίνουμε τις δεξιότητες και πώς τις κινητοποιούμε ως project manager.

-Τι σημαίνει αποτελεσματικό style ηγεσίας

-Περιστασιακή ηγεσία σε ομάδα έργου. Ιδιαιτερότητες

-Αναγνώριση από τους συμμετέχοντες του προσωπικού style ηγεσίας και δυνατή προσαρμογή στο εκάστοτε έργο.

– Βασικά στάδια διαπραγμάτευσης. Διαδικασία διαπραγμάτευσης.

 

Οι επιχειρήσεις μπορούν ΔΩΡΕΑΝ να καταρτίσουν το προσωπικό τους μέσω της χρήσης του λογαριασμού ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ, με τη διεκπεραίωση της υποβολής του προγράμματος εξ ολοκλήρου από τη ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ.

Διάρκεια σεμιναρίου 8 ώρες

close

eclass.nea-gnosi.gr

ΕΣΥΔ