Ιατρικός Τουρισμός

Αρχείο από την κατηγορία Αρθρογραφία

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους του τομέα της εκπαίδευσης. Αφορά, οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα ή πρόγραμμα σκόπιμα σχεδιασμένο από κάποιον εκπαιδευτικό φορέα, ώστε να ικανοποιεί οποιαδήποτε ανάγκη κατάρτισης ή ενδιαφέρον που παρουσιάζεται σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής[Διαβάστε Περισσότερα]

close

eclass.nea-gnosi.gr