Ιατρικός Τουρισμός

Αρχείο από την κατηγορία Σεμινάρια

Έλεγχος, Πρόληψη και Αποτροπή της Απάτης

(Fraud Prevention, Detection and Auditing) Σύντομη περιγραφή Το περιβάλλον λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων εμπεριέχει και τον κίνδυνο της απάτης, ο οποίος είναι ιδιαίτερα καθοριστικός όταν προκύπτει. Αρωγός στην προσπάθεια των Διοικήσεων να τον αντιμετωπίσουν είναι τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου για[Διαβάστε Περισσότερα]

Προσέγγιση των Πωλήσεων Μέσα από τον Ανθρώπινο Παράγοντα

Σκοπός του Προγράμματος        Ζούμε σε μια εποχή όπου η ταχύτητα της πληροφόρησης είναι ασύλληπτη και γύρω μας υπάρχει διάχυτη η αίσθηση ότι τα πάντα έχουν ειπωθεί. Είναι όμως έτσι; Σίγουρα το συγκεκριμένο σεμινάριο δεν φιλοδοξεί να κάνει άλλη μία τεχνοκρατική[Διαβάστε Περισσότερα]

Ειδικές Ηγετικές Δεξιότητες στη Διαχείριση Ομάδων

Σύντομη περιγραφή – Στόχος: Το σεμινάριο πραγματεύεται τα κρίσιμα στοιχεία ορθής ηγεσίας και των δεξιοτήτων που απαιτούνται να αναδειχθούν από τους επικεφαλής ομάδων/τμημάτων . Παρουσιάζονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις ηγεσίας και οι μέθοδοι που ακολουθούνται σε κάθε τρόπο ηγεσίας λαμβάνοντας κάθε[Διαβάστε Περισσότερα]

Διαχείριση Παραπόνων Πελατών

Σύντομη περιγραφή – Στόχος: Στις περισσότερες περιπτώσεις τα παράπονα κάνουν την εμφάνισή τους, όταν το προϊόν ή η υπηρεσία που απολαμβάνει, έναντι αντιτίμου, ένας καταναλωτής δεν συναντά τις προσδοκίες του. Η δυσαρέσκεια μπορεί να συνδέεται με σειρά πιθανών παραγόντων όπως,[Διαβάστε Περισσότερα]

Time Management – Stress Management

Σύντομη περιγραφή – Στόχος: Ο χρόνος είναι ένα χρήσιμο «εργαλείο» που διαθέτει ο άνθρωπος τόσο στην προσωπική, όσο και στην επαγγελματική του ζωή. Το παρόν σεμινάριο έχει σκοπό να τονίσει την σημασία του χρόνου στην ζωή μας. Να βοηθήσει στον[Διαβάστε Περισσότερα]

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και η Αντιστάθμιση Κινδύνων

Περιγραφή: Το σεμινάριο καλύπτει βασικές αρχές λειτουργίας των παράγωγων προϊόντων και παρουσιάζει τα κύρια χαρακτηριστικά τους.   Συνοπτική Παρουσίαση Βασικές αρχές παράγωγων προϊόντων  Προθεσμιακά Χρηματιστηριακά παράγωγα  Ανάλυση και δημιουργία καμπύλης απόδοσης Επιτοκιακά Παράγωγα Συναλλαγματικά Παράγωγα  Αντιστάθμιση επιτοκιακού και συναλλαγματικού κινδύνου[Διαβάστε Περισσότερα]

Θέματα Διαχείρισης Ρευστότητας και Εσωτερικής Τιμολόγησης

Σύντομη περιγραφή – Στόχος: Προτού ξεσπάσει η χρηματοοικονομική κρίση, πολλές εταιρίες αγνοούσαν των κίνδυνο έλλειψης ρευστότητας και κατά συνέπεια την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός συστήματος εσωτερικής τιμολόγησης (FTP), το οποίο θα κατένεμε με αντικειμενικότητα τα κόστη και τα οφέλη από τη[Διαβάστε Περισσότερα]

Εφαρμοσμένα Θέματα Εσωτερικού Ελέγχου

Σύντομη περιγραφή: Η παγκοσμιοποίηση των συναλλαγών και των υπηρεσιών, η συνεχής ανάπτυξη νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων, έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα στην αγορά. Στο περιβάλλον αυτό έχουν ανακύψει νέες μορφές κινδύνων τους οποίους οι διοικήσεις των επιχειρήσεων καλούνται να σταθμίσουν, διασφαλίσουν και[Διαβάστε Περισσότερα]

Εφαρμοσμένα Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Σύντομη περιγραφή – Στόχος: Σύμφωνα με την τελευταία νομοθετική ρύθμιση (4308/2014) προβλέπεται η εφαρμογή από το 2015 των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το περιεχόμενο του θεσμικού πλαισίου είναι ότι στην ουσία καταπολεμά αποτελεσματικά τη λογιστική[Διαβάστε Περισσότερα]

Εφαρμοσμένα Θέματα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και η Ελεγκτική Προσέγγιση

Σύντομη περιγραφή – Στόχος: Παρουσίαση σε εφαρμοσμένη βάση των σημαντικότερων ενοτήτων/άρθρων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) / Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικών Αναφορών (ΔΠΧΑ) . Αναλύονται οι συνηθισμένες προσαρμογές των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ σε αντιδιαστολή με τα ελληνικά πρότυπα , όπως και σύνθετες περιπτώσεις[Διαβάστε Περισσότερα]

close

eclass.nea-gnosi.gr