Ιατρικός Τουρισμός

Αρχείο από την κατηγορία Voucher Φορτοεκφορτωτών

Voucher Φορτοεκφορτωτών

«Επιταγή Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς-Λιμένος»   Η δράση στοχεύει στη βελτίωση δεξιοτήτων σύμφωνα με το πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του φορτοεκφορτωτή. Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 3.300 εργαζόμενοι φορτοεκφορτωτές ηλικίας 18 έως 60 ετών. Η δράση  περιλαμβάνει: ·         Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120[Διαβάστε Περισσότερα]

close

eclass.nea-gnosi.gr