Ιατρικός Τουρισμός

Εταιρική Παρουσίαση

Εταιρική Παρουσίαση

Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ μέσω των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της έχει εμπράκτως διαπιστώσει ότι η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική επικοινωνία της αγοράς εργασίας, των εκπαιδευτικών φορέων και των πολιτών είναι το κλειδί της επιτυχίας για την υγιή ανάπτυξη της κοινωνίας.

Επενδύοντας λοιπόν, συστηματικά στην ανάπτυξη και στην παροχή των πλέον σύγχρονων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών αμφίδρομης και εξατομικευμένης επικοινωνίας, παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης προσώπων και προσόντων, έχοντας ως απώτερο στόχο την εργασιακής τους αποκατάστασης.

Έχοντας ως εφαλτήριο την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών της επεκτείνει συνεχώς το δίκτυο των συνεργασιών της, προκειμένου να δημιουργήσει  έναν αξιόπιστο και αμερόληπτο φορέα ως προς τις διαδικασίες πιστοποίησης και αξιολόγησης.

Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ είναι διαπιστευμένος φορέας από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) με αριθμό πιστοποίησης 1082 κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012

pistopiitiko-diap-greek

pistopiitiko-diap-en

Σχετικά έγγραφα:

Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ Α.Ε

Πολιτική Αμεροληψίας & Εμπιστευτικότητας

Πολιτική Ποιότητας

close

eclass.nea-gnosi.gr

ΕΣΥΔ