Ιατρικός Τουρισμός

Αιτήσεις

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι για την πιστοποίηση Εκπαιδευτής Ενηλίκων (Πιστοποιητικό ΕΣΥΔ , σύμφωνα με το ISO/IEC 17024:2012) υποβάλλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τους ίδιους Έντυπη Αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με τους κάτωθι τρόπους:

1) Κατάθεση στη γραμματεία του Φορέα Πιστοποίησης Νέα Γνώση

2) Ηλεκτρονική αποστολή στο email info@nea-gnosi.gr του φορέα πιστοποίησης με την ένδειξη Αξιολόγηση φακέλου για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτής Ενηλίκων (Πιστοποιητικό ΕΣΥΔ , σύμφωνα με το ISO/IEC 17024:2012).

3) Με συστημένη ταχυδρομική αποστολή στη Νέα Γνώση αναγράφοντας έξω από το φάκελο. Αξιολόγηση φακέλου για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτής Ενηλίκων (Πιστοποιητικό ΕΣΥΔ , σύμφωνα με το ISO/IEC 17024:2012).

Σχετικά Έγγραφα:

Αίτηση Αξιολόγησης Φακέλου Υποψηφίου 

Αίτηση Συμμετοχής σε Εξετάσεις

Αίτηση Συμμετοχής Επανεξέτασης

Έντυπο Υποβολής Ενστάσεων

Έντυπο Υποβολής Παραπόνου

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το ονοματεπώνυμό σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας (απαραίτητο)

close

eclass.nea-gnosi.gr

ΕΣΥΔ