Ιατρικός Τουρισμός

Πιστοποίηση Πληροφορικής

Πιστοποίηση Πληροφορικής

Ταχύρρυθμα Επιδοτούμενα Προγράμματα
για την απόκτηση
Πιστοποίησης Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής

 

Σε σύντομο χρονικό διάστημα (4 εβδομάδες) και χωρίς κόστος σπουδών μπορεί κάποιος να αποκτήσει ένα σημαντικό επαγγελματικό εφόδιο: Πιστοποιητικό International Diploma in IT Skills Standard Level που συνεκδίδεται από το Τμήμα Διεθνών Εξετάσεων του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ (University of Cambridge International Examinations) με τον αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης Vellum Global Education Services.

Επικοινωνήστε με τη Νέα Γνώση για αυτή την Πιστοποίηση Πληροφορικής συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη φόρμα επικοινωνίας:

Ονοματεπώνυμο (απαραίτητο)

Email (απαραίτητο)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας (απαραίτητο)

Ηλικία

close

eclass.nea-gnosi.gr

ΕΣΥΔ