Ιατρικός Τουρισμός

Έναρξη Προγράμματος Medical Tourism Coordinator

Έναρξη Προγράμματος Medical Tourism Coordinator

Στις 15 Ιουνίου 2015 έγινε η έναρξη του 1ου τμήματος του προγράμματος Medical Tourism Coordinator, το οποίο υλοποιείται ως συνεργασία των TEMOS HELLAS, ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ και GOLDAIR.
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να οδηγεί σε διεθνή κι ευρεία αναγνώριση προσόντων με σκοπό τη δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών στον κλάδο του Ιατρικού Τουρισμού. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα, βάσει επαγγελματικής εμπειρίας, να αιτηθούν σε επίπεδο πιστοποίησης:

1ο Επίπεδο: Medical Tourism Assistant Coordinator
2ο Επίπεδο: Medical Tourism Executive Coordinator

Το πρόγραμμα είναι υπό την αιγίδα κι έγκριση του
Greek Medical Tourism Council (ΕΛ. Ι.ΤΟΥΡ)

Περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και συναφείς ενημερώσεις & εκδηλώσεις:

MED Facilitators

 

1                                                                 3

close

eclass.nea-gnosi.gr

ΕΣΥΔ