Ιατρικός Τουρισμός

Έναρξη πρακτικής άσκησης Voucher Τουρισμού 2015

Έναρξη πρακτικής άσκησης Voucher Τουρισμού 2015

Με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης των καταρτιζομένων
στο Voucher Τουρισμού γίνεται άμεσα η έναρξη της πρακτικής τους άσκησης.
Η πρακτική άσκηση υλοποιείται σε επιχειρήσεις του Τουριστικού κλάδου
συνεργαζόμενες με το ΚΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ.

 
Οι καταρτιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να επιλέξουν, με την καθοδήγηση του
συμβούλου σπουδών, επιχειρήσεις σχετικές με την ειδικότητα της
προτίμησης τους.

 

Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ, πάντα δίπλα στους σπουδαστές της, έχει στόχο να συμβάλλει
ενεργά στην προοπτική τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε
επιχειρήσεις του Τουριστικού κλάδου.

close

eclass.nea-gnosi.gr

ΕΣΥΔ