Ιατρικός Τουρισμός

Πανεπιστημιακές Σπουδές & Αγορά Εργασίας

Πανεπιστημιακές Σπουδές & Αγορά Εργασίας

Η κα. Τζένη Παυλάκου, CEO του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ, παρευρέθηκε στις 28/11/2015 στην ημερίδα με τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Πανεπιστήμιο Frederick.

Στα πλαίσια της ημερίδας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με καθηγητές και των δύο πανεπιστημίων για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις προοπτικές στην αγορά εργασίας.

Στις φωτογραφίες η κα. Τζένη Παυλάκου  με καθηγητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς και εκπροσώπους της Express Publishing.  

close

eclass.nea-gnosi.gr

ΕΣΥΔ