Ιατρικός Τουρισμός

Σε εξέλιξη οι αιτήσεις συμμετοχής στις επόμενες εξετάσεις Security του ΚΕΜΕΑ

Σε εξέλιξη οι αιτήσεις συμμετοχής στις επόμενες εξετάσεις Security του ΚΕΜΕΑ

KEMEA – Εξετάσεις Πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» 

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) ανακοινώνει ότι, από 16/12/2016 έως και 12/01/2017 έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης όσοι διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία ως «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας«.

Επισημαίνεται ότι, δεν θα δοθεί παράταση υποβολής αιτήσεων και πως η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών εκτός του ως άνω χρονικού διαστήματος, θεωρείται εκπρόθεσμη και δε θα γίνεται δεκτή.

Για τα δικαιολογητικά και τον τρόπο υποβολής της αίτησης μπορείτε να πιέσετε εδώ.

close

eclass.nea-gnosi.gr

ΕΣΥΔ