Ιατρικός Τουρισμός

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: αναζητώντας  την καινοτομία, την τέχνη, την δημιουργικότητα

Ένα πολύ ενδιαφέρον επιστημονικό Συνέδριο με θέμα την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα που οργάνωσε  η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος έλαβε χώρα στην Σχολή Μωραΐτη στο Ψυχικό στις 28 και 29 Απριλίου 2018. Η Νέα Γνώση συμμετείχε στο συνέδριο με επιστημονική ανακοίνωση από την Διευθύντρια Κατάρτισης Τζένη Παυλάκου, η οποία ανέπτυξε το θέμα Η χρήση της πλατφόρμας Moodle στην εκπαίδευση  ενηλίκων. Στην εισήγηση έγινε λόγος για τα πλεονεκτήματα της χρήσης της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης Moodle, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο του εκπαιδευτή.

Η Νέα Γνώση, με μακρόχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων συνεχίζει να συνεισφέρει και  στην επιστημονική έρευνα, με στόχο την βελτίωση των δεξιοτήτων των αποφοίτων της.

close

eclass.nea-gnosi.gr

ΕΣΥΔ