Ιατρικός Τουρισμός

Επιτυχόντες 1ης εξεταστικής 2018

Επιτυχόντες 1ης εξεταστικής 2018

Κατόπιν αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας οι κάτωθι εξεταζόμενοι κρίνονται επιτυχόντες και λαμβάνουν την πιστοποίηση «Εκπαιδευτής Ενηλίκων»

 

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΑΡ.ΠΙΣΤ/ΚΟΥ
1ΑΥΔΙΚΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ33
2ΒΛΑΣΙΑ ΛΙΑΚΗ34
3ΓΙΟΚΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ35
4ΜΠΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ36
5ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ37
6ΦΑΝΟΥ -ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ38
7ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ39

 

 

close

eclass.nea-gnosi.gr

ΕΣΥΔ