Ιατρικός Τουρισμός

Επιτυχόντες 2ης εξεταστικής 2017

Επιτυχόντες 2ης εξεταστικής 2017

Κατόπιν αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας οι κάτωθι εξεταζόμενοι κρίνονται επιτυχόντες και λαμβάνουν την πιστοποίηση «Εκπαιδευτής Ενηλίκων»

 

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (Σύμφωνα με την ταυτότητα)
1ΕΞ21661217ΚΑΤΕΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
2ΕΞ21651217ΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3ΕΞ21631217ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

 

 

close

eclass.nea-gnosi.gr

ΕΣΥΔ