Ιατρικός Τουρισμός

Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Το πρότυπο ISO/IEC 17024 κυκλοφόρησε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) το 2003 και είχε σχεδιαστεί για να εναρμονίσει τη διαδικασία πιστοποίησης προσώπων σε όλο τον κόσμο. Αναφέρεται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ο φορέας που πιστοποιεί πρόσωπα για συγκεκριμένες δραστηριότητες, κάτω από συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Το ISO/IEC17024: 2012 εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2012. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τους ακόλουθους τομείς :

 • Γενικές απαιτήσεις για τον Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων,
 • Διαρθρωτικές Απαιτήσεις για τον Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων,
 • Απαιτήσεις πόρων για το Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων,
 • Εγγραφές και Προϋποθέσεις / Πληροφορίες για το Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων,
 • Σύστημα Πιστοποίησης (Ανάπτυξη) και
 • Απαιτήσεις Συστήματος Διαχείρισης για το Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων

H ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ, ως Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων, πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις κι έχει λάβει διαπίστευση από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων ορίζεται ο επαγγελματίας ο οποίος έχει γνώσεις ενός επαγγελματικού πεδίου – εργασιακού χώρου και των συναφών με αυτόν γνωστικών αντικειμένων, με έμφαση στην κριτική κατανόηση θεωριών, αρχών και διαδικασιών. Εφαρμόζει εκπαιδευτικές τεχνικές και παιδαγωγικές μεθόδους, υποστηρίζει την ενεργητική συμμετοχή των καταρτιζόμενων στη μαθησιακή διεργασία διευκολύνοντας τους ενήλικες και στον τομέα της εκπαίδευσης και στον τομέα της κατάρτισης να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, πώς να προσαρμόζονται δημιουργικά στην αλλαγή.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν την πιστοποίηση Εκπαιδευτής Ενηλίκων κατά ISO/IEC 17024:2012 αποκτούν ένα πιστοποιητικό διεθνώς αναγνωρισμένο, αποκτώντας επάρκεια στις αρχές και στις διαδικασίες μάθησης και εκπαίδευσης των ενηλίκων.

Ο Φορέας που εκδίδει το πιστοποιητικό έχει λάβει διαπίστευση από δημόσιο φορέα το ΕΣΥΔ και το σύστημα πιστοποίησης εναρμονίζεται με το ISO/IEC17024: 2012 που αφορά διαδικασίες πιστοποίησης προσώπων που εφαρμόζονται σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στη διαδικασία πιστοποίησης μπορεί να συμμετάσχει κάθε επαγγελματίας, οποιοδήποτε κλάδου ο οποίος διαθέτει τα κάτωθι τυπικά προσόντα:Τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ή Τίτλο σπουδών οποιουδήποτε επιπέδου του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, πλην της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και επιπροσθέτως

να διαθέτει :

αποδεδειγμένη τριετή (3 έτη) επαγγελματική/διδακτική πείρα στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα στο αντικείμενο της εκπαίδευσης ενηλίκων, προσκομίζοντας στο Φορέας Πιστοποίησης αντίστοιχα αποδεικτικά όπως Βεβαιώσεις Ενσήμων, Βεβαιώσεις Εργοδοτών, Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών , Συμβάσεις κ.λ.π.

ή

150 ώρες διδακτικής εμπειρίας σε ενήλικες και να την αποδεικνύουν με πιστοποιητικά παρακολούθησης ή βεβαιώσεις.

Αν δεν διαθέτουν τις 150 ώρες διδακτικής εμπειρίας ή 3 έτη επαγγελματική εμπειρία θα πρέπει να παρακολουθήσουν αντίστοιχο εκπαιδευτικό σεμινάριο, τουλάχιστον 150 ωρών σχετικό με την εκπαίδευση ενηλίκων και μόλις το ολοκληρώσουν θα είναι σε θέση να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Το κόστος της πιστοποίησης είναι 120 ευρώ και αφορά την αξιολόγηση του φακέλου και τη συμμετοχή σε εξετάσεις (θεωρητικό και πρακτικό μέρος).
Ο αριθμός των εξετάσεων ορίζονται στις αρχές κάθε ημερολογιακού έτους από τα όργανα διοίκησης του Φορέα Πιστοποίησης. Συνήθως διενεργούνται από δύο έως τέσσερεις εξεταστικές  το χρόνο, προκειμένου να διασφαλίζονται οι αρχές και οι απαιτήσεις του ISO/IEC17024: 2012.
Τη παρούσα χρονική στιγμή οι εξετάσεις διενεργούνται στην Αθήνα σε εγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα. Σύντομα θα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε εξετάσεις και σε άλλες περιοχές  μέσα από συνεργαζόμενα εξεταστικά κέντρα που θα έχουν εγκριθεί από το φορέα πιστοποίησης.

Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ A.E. έχει δημιουργήσει Μητρώο Συνεργατών για την αξιόπιστη διεξαγωγή των εξετάσεων.  Στο Μητρώο Συνεργατών γίνονται δεκτές αιτήσεις για:

 • Εξεταστές
 • Αξιολογητές
 • Επιτηρητές

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν  να εγγραφούν μπορούν να συμπληρώσουν την αντίστοιχη αίτηση (βλ. Μητρώο Συνεργατών http://nea-gnosi.gr/mitroo-sinergaton/ )   με τα στοιχεία τους και να την αποστείλουν  ταχυδρομικώς ή με email στα γραφεία της ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ, μαζί με ένα βιογραφικό σημείωμα και τα  απαραίτητα δικαιολογητικά/αποδεικτικά.

 • Ο μοναδικός Φορέας πιστοποίησης στην Ελλάδα ο οποίος έχει διαπίστευση για το σχήμα Εκπαιδευτής Ενηλίκων από το ΕΣΥΔ.
 • Πιστοποίηση εναρμονισμένη με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17024/2012
 • Αξιόπιστη διαδικασία πιστοποίησης, εγκεκριμένη από το ΕΣΥΔ (link http://www.esyd.gr/portal/p/esyd/el/showOrgInfo.jsp?id=179713 )
 • Ενίσχυση των επαγγελματικών σας δεξιοτήτων και επάρκεια στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Διεύρυνση των επαγγελματικών σας επιλογών σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Γίνετε μέλος της Νέας Γνώσης και Κατεβάστε Δωρεάν το e-book English Tourism Terminology

Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά και μοιράζεστε τα δεδομένα σας μόνο με τρίτα μέρη που καθιστούν δυνατή αυτή την υπηρεσία. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

close

eclass.nea-gnosi.gr