Ιατρικός Τουρισμός

Voucher 18-24

Voucher 18-24

Νέο πρόγραμμα του ΣΕΠΕ για  ανέργους 18-24 ετών με τίτλο :

«Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών».

 

Αντικείμενο Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει  συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση  επαγγελματικών προσόντων ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ενταχθούν/ επανενταχθούν στην ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στον δυναμικό κλάδο ΤΠΕ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 1.471,60 € μικτά

(συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων)

Η καταβολή των επιδομάτων θα πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και την πρακτική άσκηση και έχουν συμμετάσχει στην διαδικασία πιστοποίησης.

Τα αντικείμενα κατάρτισης αφορούν στις ειδικότητες που περιγράφονται παρακάτω, και είναι:

 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων (Computer & Network Technician)
 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (Software Specialist)
 • Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών (Web & Mobile apps Specialist)
 • Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων (Database Developer)
 • Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής (IT Security Specialist).

Το σύνολο των ωρών της πρακτικής άσκησης θα υλοποιείται σε επιχειρήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τα αντικείμενα κατάρτισης, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου υλοποιήθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης.

Θα πραγματοποιηθούν πέντε (5) ατομικές Συνεδρίες Συμβουλευτικής

Δωρεάν συμμετοχή των ωφελουμένων σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων από εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης προσόντων

 • Φάση Α: α’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών
 • Φάση Β: α’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 100 ωρών
 • Φάση Γ: β’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών
 • Φάση Δ: β’ μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 160 ωρών

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν Άνεργοι Νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:

 1. Κατά την ένταξη του στο πρόγραμμα (με τη συμμετοχή στην 1η συνεδρία συμβουλευτικής πραγματοποιείται η έναρξη της συμμετοχής του ωφελούμενου στο πρόγραμμα) ο ωφελούμενος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν θα πρέπει να έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του.
 2. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 3. Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 4. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
 5. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

 

Σημαντική Σημείωση

Οι ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά το τελευταίο δίμηνο. Το δίμηνο υπολογίζεται από την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου προγράμματος έως την ημερομηνία έναρξης της παρούσας δράσης (ως εναρκτήρια δράση θεωρείται η συμβουλευτική). Προς τούτο, θα ζητείται πριν την έναρξη της συμβουλευτικής Υ/Δ του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται: «δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, το τελευταίο δίμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης της παρούσας δράσης, πλην προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή κατάρτισης σε δεξιότητες ΤΠΕ που οδηγεί σε πιστοποίηση»

Οι άνεργοι, που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους στη δράση (θεωρία, συμβουλευτική, πιστοποίηση και πρακτική άσκηση) έως την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με την παρούσα.

Κατά την ένταξη του στο πρόγραμμα ο ωφελούμενος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18 έτος και να μην έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του.

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.
 • Αντίγραφο του απολυτήριου Γυμνασίου/ Λυκείου, τίτλου σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2016
 • Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας την οποία δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση
 • Αντίγραφο του αποδεικτικού ανανέωσης της δηλωθείσας, στην ηλεκτρονική αίτηση, κάρτας ανεργίας
 • Υ/Δ (η οποία θα απευθύνεται στο ΣΕΠΕ) ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
 • Αντίγραφο ΙΒΑΝ από τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο ο ωφελούμενος είναι πρώτος δικαιούχος
 • Ατομικό σχέδιο δράσης (από τον ΟΑΕΔ) με ημερομηνία σύνταξης πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων

Aντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της (η ημερομηνία διεξαγωγής πρέπει να είναι πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής). Στην περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η ημερομηνία διεξαγωγής της εξατομικευμένης παρέμβασης ο ωφελούμενος πρέπει να υποβάλλει ΥΔ στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

 

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι οι ωφελούμενοι μπορούν να συμμετάσχουν μόνο σε μία δράση από τις συνολικά προκηρυσσόμενες Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας. Για το σκοπό αυτό, θα ζητείται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συμμετοχής σε άλλη δράση.

Προγράμματα voucher για την ηλικιακή κατηγορία 18-24 ετών

Voucher 18-24 σε Κλάδους Αιχμής - Σε εξέλιξη

Έναρξη Αιτήσεων για Νέο Voucher άνεργων νέων 18-24 ετών

Είσαι άνεργος 18-24 ετών;   Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα στον τομέα της πληροφορικής   με επιδότηση 1.470 €. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει  συμβουλευτική, θεωρητική κατάρτιση, έμμισθη πρακτική  και πιστοποίηση  επαγγελματικών προσόντων στις νέες τεχνολογίες. Μάθε όλες τις πληροφορίες στο 210 9029780. Δες το[Διαβάστε Περισσότερα]

Voucher 18-24 σε Κλάδους Αιχμής

Voucher 18-24 σε Κλάδους Αιχμής

[Διαβάστε Περισσότερα]

Voucher 18-24 ετών Έναρξη αιτήσεων
Voucher 18-24

Νέο Πρόγραμμα Voucher 18-24 Ετών

Αναμένονται οι Αιτήσεις για το Νέο Πρόγραμμα Voucher 18-24 Ετών!   Αναμένονται οι αιτήσεις για νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο θα αφορά 15.000 ωφελούμενους ηλικίας 18 έως 24 ετών, απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε ειδικότητες όπως είναι[Διαβάστε Περισσότερα]

Voucher 18-24 ετών σε Κλάδους Αιχμής

Είσαι άνεργος 18-24 ετών και αναζητάς θέση απασχόλησης σε κλάδους με υψηλή ζήτηση; Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ συμμετέχει στη νέα δράση του ΟΑΕΔ: «Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18 έως 24 ετών στους κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας», μέσα[Διαβάστε Περισσότερα]

Voucher 18-24 σε Κλάδους Αιχμής

  «Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους από 18 έως 24 ετών στους κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας»         «Voucher 18 έως 24 ετών στους Κλάδους Αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας»   Το πρόγραμμα Voucher για ωφελουμένους/ανέργους[Διαβάστε Περισσότερα]

Νέο Voucher 18-24 (2014) - Ολοκληρώθηκε

Voucher 18-24

Είσαι δικαιούχος στο Voucher 18-24;

Είσαι δικαιούχος στο Voucher 18-24; Βρες σήμερα τη θέση εργασία σου… Στις 31/8/2015 λήγει η προθεσμία ενεργοποίησης των επιταγών. Κάλεσε στο 210 9029780 ή συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας για τη συμμετοχή σου στα τμήματά μας.  [Διαβάστε Περισσότερα]

Voucher Ανέργων

Επιταγή εισόδου για Νέους από 18 έως 24 ετών

“ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ”   Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου νέων ανέργων στην αγορά εργασίας, η οποία καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις[Διαβάστε Περισσότερα]

Ονοματεπώνυμο (απαραίτητο)

Email (απαραίτητο)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας (απαραίτητο)

   Αποδέχομαι τα στοιχεία μου να διατηρηθούν από τη Νέα Γνώση, καθώς και να επικοινωνήσει μαζί μου η Νέα Γνώση και οι συνεργάτες της είτε με τηλεφωνική κλήση, είτε με άλλο ηλεκτρονικό μέσο. Γνωρίζω ότι διατηρώ το δικαίωμα να ανακαλέσω την παρούσα συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Γίνετε μέλος της Νέας Γνώσης και Κατεβάστε Δωρεάν το e-book English Tourism Terminology

Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά και μοιράζεστε τα δεδομένα σας μόνο με τρίτα μέρη που καθιστούν δυνατή αυτή την υπηρεσία. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

close

eclass.nea-gnosi.gr