Ιατρικός Τουρισμός

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία δύο τμήματα Voucher Nutriart στη ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία δύο τμήματα Voucher Nutriart στη ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ

Στα πλαίσια του προγράμματος του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τους πρώην εργαζόμενους της Εταιρείας «Nutriart» καθώς και νέους άνεργους, ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στη ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ δύο τμήματα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών, με τίτλους: «Διοικητικό & Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων – Λογιστική» και «Προσχολική Αγωγή – Δραστηριότητες Δημιουργίας & Έκφρασης».

Τα προγράμματα προέκυψαν μετά από διερεύνηση αναγκών των ωφελούμενων στο πλαίσιο της Ενέργειας Α (Επαγγελματική Συμβουλευτική) του Έργου που πραγματοποίησε το ΙΝΕ ΓΣΕΕ και είχαν ως σκοπό την αναβάθμιση των προσόντων τους και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους προκειμένου να ενταχθούν ή να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ αναμένεται να προκηρύξει νέα επιδοτούμενα προγράμματα για ανέργους 18-29 ετών.

close

eclass.nea-gnosi.gr

ΕΣΥΔ