Ιατρικός Τουρισμός

Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον Κλάδο του Τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον Κλάδο του Τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

Το πρόγραμμα Voucher για ωφελουμένους/ ανέργους έως 29 ετών σε επιχειρήσεις του Τουριστικού Κλάδου αναμένεται να ανακοινωθεί και να ξεκινήσει μέσα στο προσεχές διάστημα.

Σκοπός της δράσης είναι η παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε 8.000 άνεργους νέους σε οριζόντια και εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα καθώς και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του Τουριστικού Τομέα της οικονομίας.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

  • Θεωρητική Κατάρτιση 100 ωρών και
  • Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας συνολικής διάρκειας 420 ωρών σε 2 φάσεις (200 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης- α΄ φάση και 220 ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης – β΄ φάση). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α΄ και β΄ φάση), δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

 

close

eclass.nea-gnosi.gr

ΕΣΥΔ