Ιατρικός Τουρισμός

Cash Flow και Στρατηγικές Αντιστάθμισης

Cash Flow και Στρατηγικές Αντιστάθμισης

Το σεμινάριο αυτό πραγματεύεται τις διαχειριστικές δυνατότητες της ρευστότητας των επιχειρήσεων όταν τα οικονομικά της μεγέθη αντιμετωπίζονται ως χαρτοφυλάκιο τόσο ως σύνολο όσο και επιμέρους, στα οποία έχουν ενσωματωθεί οι ιδιαιτερότητες αναφορικά με τη ρευστότητά τους και τον αντίστοιχο κίνδυνο.

Απευθύνεται σε οντότητες που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και εμπειρίες τους, καθώς σε στελέχη που εργάζονται στο οικονομικό τμήμα και είναι επιφορτισμένα με την αντιμετώπιση θεμάτων ρευστότητας.

 

Στόχοι

  • Τα στελέχη της επιχείρησης θα αποκτήσουν γνώσεις και τεχνικές ομαδοποίησης στοιχείων στα πλαίσια της διαμόρφωση χαρτοφυλακίων, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρευστότητας με έμφαση σε εφαρμοσμένα θέματα.
  • Θα κατανοήσουν τους βασικούς κανόνες ομαδοποίησης των οικονομικών δεδομένων και προσδιορισμού των ανοιγμάτων ρευστότητας.
  • Θα εμπεδώσουν τους βασικούς κανόνες και εργαλεία αντιστάθμισης με έμφαση στη προσέγγιση κόστους οφέλους, μέσα από στρατηγικές ελαχιστοποίησης του κινδύνου ρευστότητας.

 

Θεματικές Ενότητες:

  • Αναλυτική παρουσίαση της έννοιας του χαρτοφυλακίου με έμφαση στο τρόπο με τον οποίο «κτίζεται» ένα χαρτοφυλάκιο.
  • Ανάλυση των βασικών μεταβλητών που προσδιορίζουν την ένταξη των οικονομικών στοιχείων σε κάποιο χαρτοφυλάκιο με έμφαση σε εκείνες που έχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα στη διαμόρφωση-επιτυχία του στόχου.
  • Αναλυτική περιγραφή-προσδιορισμός των ανοιγμάτων ρευστότητας και του κινδύνου που συνεπάγεται για την επιχείρηση.
  • Εξειδίκευση των εργαλείων αντιστάθμισης και ανάλυση των ωφελειών στη διαχείριση ρευστότητας της επιχείρησης.

 

 

Αναλυτικές Ενότητες Σεμιναρίου

α) Η προσέγγιση χαρτοφυλακίου στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου ρευστότητας.

Παρουσίαση υποδειγμάτων τρόπου «κτισίματος» χαρτοφυλακίου ανάλογα με τον αντικειμενικό προς επίτευξη σκοπό. Επιλογή της ρευστότητας ως αντικειμενικός σκοπός στη διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου

β) Ο παράγων χρόνος και τα επιτόκια ως οι βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες.

Ανάλυση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης ως προς τον εναπομένοντα χρόνο ωρίμανσης τους σε συνάρτηση με το αντίστοιχο κόστος χρήματος. Διαστρωματική αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των κρίσιμων στοιχείων για την εξασφάλιση της ρευστότητας. Πρακτική εφαρμογή σε πραγματικά στοιχεία εταιρίας

γ) Προσδιορισμός του ύψους της ρευστότητας και χρονική κατανομή της.

Αποτύπωση των μεγεθών της επιχείρησης ως εκροές-εισροές . Προσδιορισμός-υπολογισμός των ανοιγμάτων που προκύπτουν. Επέκταση στη προσέγγιση μέσω της εκτίμησης του επιτοκιακού κινδύνου με χρήση της μεθοδολογίας duration gap analysis. Πρακτική εφαρμογή στα μεγέθη επιχείρησης

δ) Αντιστάθμιση και εργαλεία αντιστάθμισης ρευστότητας.

Αναλυτική αναφορά και περιγραφή των προϊόντων της χρηματαγοράς-κεφαλαιαγοράς που προσφέρονται για άντληση ρευστότητας. Αναφορά στο νομικό πλαίσιο των κυριοτέρων εξ αυτών. Αξιολόγηση και επιλογή των καταλληλότερων ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης

 

Οι Επιχειρήσεις μπορούν ΔΩΡΕΑΝ να καταρτίσουν το Προσωπικό τους μέσω της χρήσης του λογαριασμού ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ, με τη διεκπεραίωση της υποβολής του προγράμματος εξ ολοκλήρου από τη ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ.

Διάρκεια Σεμιναρίου 8 ώρες

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Γίνετε μέλος της Νέας Γνώσης και Κατεβάστε Δωρεάν το e-book English Tourism Terminology

Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά και μοιράζεστε τα δεδομένα σας μόνο με τρίτα μέρη που καθιστούν δυνατή αυτή την υπηρεσία. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

close

eclass.nea-gnosi.gr