Ιατρικός Τουρισμός

ΝΕΟ VOUCHER 29-64 (2014)

ΝΕΟ VOUCHER 29-64 (2014)

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

 

 

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση των ανέργων, κυρίως με χαμηλά τυπικά προσόντα και δεξιότητες, μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πιστοποίησης και απασχόλησης.

Η δράση αφορά 16.620 άνεργους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ηλικίας από 29 έως 64 ετών με πρακτική άσκηση στους τομείς :

1. Κατασκευαστικό – Τεχνικό κλάδο

2. Ανακύκλωση – Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων

3. Νέες Τεχνολογίες

 

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει :

·         Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών

·         Πρακτική άσκηση των ωφελούμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 300 ωρών

·         Εκπαιδευτικό Επίδομα 1.600 €

·         Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης

·         Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος

·         Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το (25%) των εκπαιδευομένων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές 25 ημερομίσθια ανά μήνα

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Α. Για τις ομάδες ωφελουμένων των κλάδων: Κατασκευαστικός – Τεχνικός και Ανακύκλωσης Διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων:

i. Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απόφοιτοι δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980 ), κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. ,ΙΕΚ , απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ

ii. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985

iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

 

 

Β. Για τις ομάδες ωφελούμενών του κλάδου των Νέων Τεχνολογιών:

i. Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. , κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου , ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών

ii. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985

iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

 

 

Κριτήρια Μοριοδότησης

Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν από τον αρμόδιο κρατικό φορέα βάσει μοριοδότησης των παρακάτω κριτηρίων :

·         Το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013)

·         Ο χρόνος ανεργίας

·         Η ηλικία

·         Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο

 

Οι άνεργοι δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά το τελευταίο δίμηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Γίνετε μέλος της Νέας Γνώσης και Κατεβάστε Δωρεάν το e-book English Tourism Terminology

Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά και μοιράζεστε τα δεδομένα σας μόνο με τρίτα μέρη που καθιστούν δυνατή αυτή την υπηρεσία. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

close

eclass.nea-gnosi.gr