Ιατρικός Τουρισμός

Επιταγή εισόδου για Νέους από 18 έως 24 ετών

Επιταγή εισόδου για Νέους από 18 έως 24 ετών

“ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ”

 

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου νέων ανέργων στην αγορά εργασίας, η οποία καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 12.000 ανέργους ηλικίας 18-24, οι οποίοι είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Α. Για τους Απόφοιτους ΑΕΙ/ ΤΕΙ:

 1. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 μέχρι και 31.12.1996.

iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ

 1. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης
 2. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Β. Για τους Απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 1. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
 2. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 μέχρι και 31.12.1996.

iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.

 

Για τους Απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • 80 ώρες θεωρητική κατάρτιση
 • 420 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Η συνολική διάρκεια της πρακτικής δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες
 • Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής καθοδήγησης πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
 • Εκπαιδευτικό επίδομα 2.410€

Για τους Απόφοιτους Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 • 120 ώρες θεωρητική κατάρτιση
 • 380 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε 2 φάσεις: α΄ φάση 180 ώρες που θα αφορούν στην ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης και β΄ φάση 200 ώρες που θα αφορούν στις δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής. Η συνολική διάρκεια της πρακτικής δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες
 • Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής καθοδήγησης πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
 • Εκπαιδευτικό επίδομα 2.240€

 

Κριτήρια Μοριοδότησης

 

 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 • Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014)
 • Συμμετοχή σε προηγούμενες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας.

 Voucher 18-24_footer

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Γίνετε μέλος της Νέας Γνώσης και Κατεβάστε Δωρεάν το e-book English Tourism Terminology

Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά και μοιράζεστε τα δεδομένα σας μόνο με τρίτα μέρη που καθιστούν δυνατή αυτή την υπηρεσία. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

close

eclass.nea-gnosi.gr